Đậu Đúc Dâm

Năm sinh: 1905
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Lộc

Thông tin hoạt động

Đêm 22/24-4-1931 đã tham gia cướp kho thóc ở làng Trịnh Sơn

Đậu Hiên

Bí danh: Co Nhoa
Năm sinh: 1881
Giới tính: Nam
Quê quán: Thọ Châu

Thông tin hoạt động

- Tháng 6/1941: bị địch bắt vì đã chở đò giúp lãnh tụ của Đảng Cộng sản Đông Dương chạy trốn

Đậu Văn Bính

Năm sinh: 1873
Giới tính: Nam
Quê quán: Khả Luật
Họ tên cha: Đậu Đình Phát
Họ tên mẹ: Lê Thị Viên

Thông tin hoạt động

Năm 1935 cử nhân, dân biểu Hà Tĩnh

Đậu Văn Trung

Năm sinh: 1885
Giới tính: Nam
Quê quán: Khả Luận
Họ tên cha: Đậu Đình Phac
Họ tên mẹ: Lê Thị Viên

Thông tin hoạt động

1952 Bị địch kết án 2 tháng tù vì để con trốn ra nước ngoài 1930 Bị địch kết án 2 tháng tù vì tội tham gia vào Cộng sản 21/9/1931 bị địch bắt hỏi cung vì tội hoạt động Cộng sản, bí thư tiểu tổ

Deng

Năm sinh: 1910
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Nghi hoạt động cộng sản ở Thái Lan (1940)

Dịch

Bí danh: Nguyễn Trọng Vân, Chinh, Nai Ho, Thuy
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- 1930 là thành viên của nhóm hợp tác

Điệt

Năm sinh: 1906
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- Tháng 2-1937 sang Lào làm công nhân đẩy xe gòng ở mỏ Phon-Tiou - Tháng 8-1937 gia nhập Đảng cộng sản ở mỏ Phon-Tiou (Lào) bị địch theo dõi

Đình

Giới tính: Nam
Quê quán: Tổng Thương
Họ tên cha: Cu Son

Thông tin hoạt động

Theo nghĩa quân ở Nghệ Tĩnh năm 1919

Đinh Bát Binh

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Làm mật pahí viên cho tên Bang tá đinh Văn Hùng

Đinh Đèo

Bí danh: Đinh Lâu
Năm sinh: 1907
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Lưu
Họ tên cha: Đinh Sức
Họ tên mẹ: Thị Sức

Thông tin hoạt động

- 1937: ông là Đảng viên Đảng Cộng sản - 1941: Ông bị địch bắt đưa đi an trí tại trại Ly Hy - 1943: Được tha

Đinh Định

Năm sinh: 1907
Giới tính: Nam
Quê quán: Phú yên
Họ tên cha: Đinh Bá

Thông tin hoạt động

- Đảng viên Đảng Cộng sản, bị địch bắt giam nagỳ 22/6/19312. bị kết án 3 năm tù giam và 2 năm quản thúc Theo bản án số 87 ngày 13/8/1931 của Toà án Nam triều tỉnh Nghê An - Được giảm án 6 tháng nhân dịp tết năm 1932 và được tha nhân dịp tết 1933

Đinh Lưu

Bí danh: Đac
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1931 là thành viên thuộc xứ uỷ Bắc Kỳ đã bị bắt
Đầu 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Cuối