Đặng Văn Bá

Bí danh: Cử Bá
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Đặng Văn Kiền
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tứ

Thông tin hoạt động

Năm 1908 bị kết án 9 năm tù vì tội hoạt động yêu nước. Bị đày đi Côn Đảo, đã quan hệ với Phan Bội Châu, Ngô Đức kế chống đối địch. Năm 1931 bị chết

Đặng Văn Đệnh

Năm sinh: 1897
Giới tính: Nam
Quê quán: Bùi Thôn
Họ tên cha: Đặng Văn Siêu
Họ tên mẹ: Nguyễn thị Thống

Thông tin hoạt động

- 9/1930: Gia nhâp Đảng Cộng sản , giữ chức Bí thư Thôn bộ. bị địch bắt năm 1931

Đặng Văn Du

Giới tính: Nam
Quê quán: Nho Lâm

Thông tin hoạt động

- Tham gia Đảng xã hội Phắpnm 1944

Đặng Xuân

Giới tính: Nam
Quê quán: Phú xá

Thông tin hoạt động

Tham gia vào vụ ám sát tên Nhương ở làng Võ Liệt - Thanh Chương - Nghệ An do Đảng lãnh đạo thời kỳ Xô Viết - Nghệ Tĩnh

Đặng Y

Bí danh: Đô Y
Năm sinh: 1900
Giới tính: Nam
Quê quán: Phúc Hội - Phương Điền
Họ tên cha: Đặng Sáu
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thược

Thông tin hoạt động

1932 tham gia hoạt động Cộng sản , bị địch bắt và bị Toà án Nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 9 năm tù khổ sai và 4 năm quản thúc (Theo bản án số 43 ngày 25/1/1932) Bị địch bắt giam tại nhà tù Ban Mê Thuột tỉnh Đắc Lắc, số tù 2885 1934 được giảm án 3 năm 8/1935 tham gia hoạt động chống chế độ tù đày của địch trong nhà tù, bị Toà án Nam triều tỉnh Đắc Lắc kết án thêm 3 tháng tù giam (Theo bản án số 5 ngày 29/8/1935) 10/1/1938 bị chuyển vào giam tại khám số 1 của nhà tù Ban Mê Thuột theo quyết định số 3 ngày 10/1/1935 của Bộ tư pháp Nguỵ Tết 1940 được tha Từ sau khi được tha 140, ông tiếp tục hoạt động Cộng sản 14/8/1941 Bị địch bắt giam lần thứ 2 vì tham gia vào việc khôi phục lại Đảng Cộng sản ở Hà Tĩnh và Uỷ viên Huyện bộ Hương Sơn, Địch giam ông tại nhà tù Hà Tĩnh. 19/8/1941 ông đã tự sát chết trong nhà tù Hà Tĩnh

Danh Bạt

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

10-8-1922 tham gia vào cuộc họp kín tổ chức do 1 người khả nghi của "cửu chiêu"

Đào Cáp

Giới tính: Nam
Quê quán: Đồng Tháp
Họ tên cha: Đào Huy
Họ tên mẹ: Hồ Thị Anh

Thông tin hoạt động

- Đảng viên Cộng sản, 31-3-1931 bị hỏi cung đã khia báo tổ chức Đảng

Đào Dương

Bí danh: Tài Duy, Đào Duy
Năm sinh: 1890
Giới tính: Nam
Quê quán: Vân Chàng
Họ tên mẹ: Phan Thị

Thông tin hoạt động

- 1911 là Đảng viên của Đảng tân việt. Làm thợ ở Nghệ Tĩnh. 1917-1927 đi lính đóng sở Vinh. 1928-1930 lái xe, bị bắt giam 1 năm vì dính lứu đến Cộng sản - 1935 lại bị bắt vì tội đưa đường cho Cộng sản (2 năm tù) - 1937 làm cơ sở lượm tin cho mật thám Pháp

Đào Văn Ba

Năm sinh: 1910
Giới tính: Nam
Quê quán: Cao Điền
Họ tên cha: Đào Văn Chinh
Họ tên mẹ: Hoàng Thị Phan

Thông tin hoạt động

- Năm 1941 bí thư chi bộ Cộng sản Cao Điền - Bị địch kết án 8 năm tù khổ sai và 8 năm quản thúc theo bản án số 26 ngày 30-1-1942 của Toà án Nam Triều tỉnh Nghệ An

Đào Văn Huệ

Năm sinh: 1900
Giới tính: Nam
Quê quán: Khu Phố 10
Họ tên cha: Đào Văn Chi
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Bốn

Thông tin hoạt động

- 1935 làm việc ở nhà máy Trường Thi (Vinh) - 1937 là hộp thư của Nguuyễn Văn Ái (tù chính trị) gửi cho vợ và cho công nhân ở Trường Thi - 1938 - 1941 Xin tuyển dụng lại làm việc tại Trường Thi. Địch vẫn theo dõi, nghi vấn có liên hệ với Nguyễn Văn Ái ở Tuy Hoà

Dâu

Giới tính: Nam
Quê quán: Nghĩa Yên

Thông tin hoạt động

Cha cố tuyên ttruyền cho cường Để và anh em Ngô Đình Diệm năm 1944

Đậu Đình Vân

Bí danh: Đậu Vân, Đỗ Đình Vân
Giới tính: Nam
Quê quán: Khu 7

Thông tin hoạt động

- 4/ 1931 gia nhập Đảng cộng sản. Làm bí thư chi bộ "Hàng cá" bbị địch bắt và bị kết án 3 năm tù và 2 năm quản thúc (Theo bản án số 152 ngày 29/10/1931 của toán án Nguỵ quyền tỉnh Nghệ An). Đưa đi giam ở Nha Trang ngày 05/01/1932 - Được giảm án 6 tháng nhân ngày Bảo Đạo về nước (9/1932) - 9/3/1934 dẫn giải từ nha Trang về Vinh để trả tự do. - 12/1938 hội họp cùng với những tù chính trì cũ ở khu phố 10 Vinh ddoif cấp trên điều tra lại những người có chức sắc ở làng Yên Dung có điều khuất tất./.
Đầu 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cuối