Đặng Khắc Phương

Bí danh: Khơi
Năm sinh: 1903
Giới tính: Nam
Quê quán: Làng Ngọc Mỹ
Họ tên cha: Đặng Văn Đin
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tiêm

Thông tin hoạt động

Nhân viên đánh máy của tổng bộ cộng sản Bạch Hà đã đầu thú năm 1931.

Đặng Mai

Bí danh: Nuôi Mai
Năm sinh: 1884
Giới tính: Nam
Quê quán: Hà Tứ

Thông tin hoạt động

1942 tham gia tiếp tế cho tổ chức yêu nước Hồ Hảo, bị địch bắt và kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản thúc Theo bản án số 54 ngày 19/5/1942 của Toà án Nam triều tỉnh Hà Tĩnh

Đặng Mân

Bí danh: Đái Tư Mân, Chat
Năm sinh: 1893
Giới tính: Nam
Quê quán: Trung Dinh
Họ tên cha: Đặng Quang Giao
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Bảy

Thông tin hoạt động

Liên lạc (Giao liên) của Đảng Nghệ Tĩnh (Giữa võ dinh tức Tương và Lê Xuân Đào tức Chinh) bị địch bắt và bị giam lỏng 1943

Đặng Ngọc Trân

Năm sinh: 1886
Giới tính: Nam
Quê quán: Lam Bầu
Họ tên cha: Đặng Kim Bích
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Uyên

Thông tin hoạt động

- Hoạt động giải truyền đơn Cộng Sản. Bị kết án 15 năm tù giam. Sau đó được giảm án năm 1936

Đặng Nguyên Bá

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Nghi chính trị năm 1928

Đặng Tài

Bí danh: Viên, Bếp Viên
Năm sinh: 1874
Giới tính: Nam
Quê quán: Bàn Thạch
Họ tên cha: Đặng Tình
Họ tên mẹ: Hoàng Thị Thái

Thông tin hoạt động

Năm 1909 hoạt động chính trị tòng phạm trong việc làm của Tự Trinh Đội Phấn. Bị kết án 9 năm tù khổ sai giam tại nhà tù Quảng Ngãi

Đặng Thái Giai

Bí danh: Thái Đường, Thái Nham
Năm sinh: 1839
Giới tính: Nam
Quê quán: Lương Điền
Họ tên cha: Đặng Miến
Họ tên mẹ: Trần Thị Chân

Thông tin hoạt động

- Cựu tri huyện, huyện Yên Định, Thanh Hoá - Bị tình nghi hoạt động cho Cường Để qua kiểm duyệt bức thư gửi con trai là Đặng Nguyên Cẩn đang bị tù ở Côn Đảo khoảng năm 1913 - Bị địch kết án 13 năm tù theo bản án số 143 ngày 26-11-1913 của Toà án Nam Triều tỉnh Nghệ An - Đã chết ngày 4-3-1919 tại Lương Điền - Ông là cha của Đặng Thúc Hứa

Đặng Thị Ân

Năm sinh: 1883
Giới tính: Nữ
Quê quán: Lương Điền
Họ tên cha: Đặng Danh Văn
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tắm

Thông tin hoạt động

- TRốn ra nước ngoài năm 1920

Đặng Thị Cẩm

Năm sinh: 1914
Giới tính: Nữ
Họ tên cha: Đặng Triêm
Họ tên mẹ: Trần Thị Tiêu

Thông tin hoạt động

- Năm 1930 bị kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản thúc vì có hoạt động làm phương hại đến an ninh chính trị - Nghi hoạt động cộng sản

Đặng Trọng Phượng

Bí danh: Cổn Phụng, Hải Sâm
Năm sinh: 1896
Giới tính: Nam
Quê quán: Đông Tác
Họ tên cha: Đặng Trọng Thân
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hiền

Thông tin hoạt động

- Cựu Đảng viên huyện bộ Cẩm Xuyên - Bị bắt ngày 10-10-1931 và kết án 5 năm tù (theo bản án số 32 ngày 3-2-1932 của Toà án Nam Triều tỉnh Hà Tĩnh) - Tha 14-9-1936

Đặng Văn Bá

Bí danh: Cử Bá
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Đặng Văn Kiền
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tứ

Thông tin hoạt động

Năm 1908 bị kết án 9 năm tù vì tội hoạt động yêu nước. Bị đày đi Côn Đảo, đã quan hệ với Phan Bội Châu, Ngô Đức kế chống đối địch. Năm 1931 bị chết

Đặng Văn Đệnh

Năm sinh: 1897
Giới tính: Nam
Quê quán: Bùi Thôn
Họ tên cha: Đặng Văn Siêu
Họ tên mẹ: Nguyễn thị Thống

Thông tin hoạt động

- 9/1930: Gia nhâp Đảng Cộng sản , giữ chức Bí thư Thôn bộ. bị địch bắt năm 1931
Đầu 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Cuối