Đặng Án

Bí danh: Đặng Yên, Đồ Tính
Năm sinh: 1892
Giới tính: Nam
Quê quán: Tây Tháp

Thông tin hoạt động

Ngày 2-2-1931 bị kết án 13 năm tù khổ sai và 7 năm quản thúc, bị đày đi nhà tù Lao Bảo vì hoạt động cộng sản 1936 được tha

Đặng Bá Cối

Bí danh: Đặng Bá Hoè, Cây
Năm sinh: 1891
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- 1931 Bí thư chi bộ Cộng sản, tham gia 2 cuộc biểu tình 12-10-1931 bị bắt kết án 1,5 tù giam và 1 năm quản thúc - Đã ký tờ đầu thú với địch - 9-1932 được trả tự do

Đặng Bá Hoè

Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Phúc

Thông tin hoạt động

- 1931: Hoạt động chính trị bị địch bắt và bị kết án 193 năm rưỡi tù Theo bản án số 194 ngày 1/12/1931 của Toà án nguỵ quyền tỉnh Nghệ An - 11/1932: được xét tha nhân ngày vua Bảo Đại về nước.

Đặng Bản

Năm sinh: 1904
Giới tính: Nam
Quê quán: Chu Diêu
Họ tên cha: Đặng Liêu
Họ tên mẹ: Thị Du

Thông tin hoạt động

Nghi hoạt động cộng sản năm 1930

Đặng Bảo

Bí danh: Đai, Hoàn
Năm sinh: 1894
Giới tính: Nam
Quê quán: Nam Thôn
Họ tên cha: Đặng Trơ
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Loan

Thông tin hoạt động

Là Đảng viên thuộc huyện bộ Yên Thành. Bị kết án tù khổ sai chung thân (Bản án số 172 ngày 8/11/1931). Được giảm án xuống còn 12 năm khổ sai và 6 năm quản thúc. Giam tại Ban Mê Thuột. Được tự do năm 1934

Đặng Cầm

Năm sinh: 1900
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- 1926 sang Thái Lan sinh sống - 1930 gia nhập chi bộ Cộng sản ở MaKheng (Thái Lan)

Đặng Cân

Giới tính: Nam
Quê quán: Khoa Đà

Thông tin hoạt động

Cộng sản đầu thú năm 1931

Đặng Cân

Năm sinh: 1910
Giới tính: Nam
Quê quán: Đoài Khê

Thông tin hoạt động

- Hoạt động cộng sản, bị kết án 2 năm tù giam và 1 năm quản thúc (theo bản án số 53 ngày 26-2-1932 của Toà án Nam Triều tỉnh Hà Tĩnh) - Năm 1941 bị kếtán 10 năm tù giam và 10 năm quản thúc (theo bản án số 80 ngày 30-10-1941)

Đặng Dân

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- Năm 1942 viết thư týô cáo những người Hoạt động Cộng sản ở Diễn Châu Nghệ An

Đặng Đình Công

Bí danh: Tiêu, Tiêm
Năm sinh: 1895
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Phúc
Họ tên cha: Đặng Đình Tào
Họ tên mẹ: Trần Thị Chút

Thông tin hoạt động

Đảng viên Cộng sản. Bị kết án 2 năm tù và 1 năm quản thúc (theo bản án số 194 ngày 1-12-1931). Ký giấy đầu thú được tự do năm 1932

Đặng Đình Hanh

Bí danh: Đặng Đình Long, Phúc
Năm sinh: 1910
Giới tính: Nam
Quê quán: Lê Xá

Đặng Đức Thành

Bí danh: Cưu An
Năm sinh: 1896
Giới tính: Nam
Quê quán: Phúc Hồi

Thông tin hoạt động

Năm 1941 đương sự là cựu thành viên cứu tế đỏ thuộc chi bộ Cộng sản làng Phúc Hội, Hương Khê, Hà Tĩnh
Đầu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Cuối