Cuu Cu

Giới tính: Nam
Quê quán: Hương Thu

Thông tin hoạt động

hoạt động Cộng sản 1931 Là hội viên "Cứu tế" của chi bộ xã Hương Thu, ủng hộ tiền cho những người bị bắt (1931) ở xã

Cựu Cương

Giới tính: Nam
Quê quán: Mỹ Lâm

Thông tin hoạt động

Cựu lý trưởng năm 1920

Đặng Án

Bí danh: Đặng Yên, Đồ Tính
Năm sinh: 1892
Giới tính: Nam
Quê quán: Tây Tháp

Thông tin hoạt động

Ngày 2-2-1931 bị kết án 13 năm tù khổ sai và 7 năm quản thúc, bị đày đi nhà tù Lao Bảo vì hoạt động cộng sản 1936 được tha

Đặng Bá Cối

Bí danh: Đặng Bá Hoè, Cây
Năm sinh: 1891
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- 1931 Bí thư chi bộ Cộng sản, tham gia 2 cuộc biểu tình 12-10-1931 bị bắt kết án 1,5 tù giam và 1 năm quản thúc - Đã ký tờ đầu thú với địch - 9-1932 được trả tự do

Đặng Bá Hoè

Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Phúc

Thông tin hoạt động

- 1931: Hoạt động chính trị bị địch bắt và bị kết án 193 năm rưỡi tù Theo bản án số 194 ngày 1/12/1931 của Toà án nguỵ quyền tỉnh Nghệ An - 11/1932: được xét tha nhân ngày vua Bảo Đại về nước.

Đặng Bản

Năm sinh: 1904
Giới tính: Nam
Quê quán: Chu Diêu
Họ tên cha: Đặng Liêu
Họ tên mẹ: Thị Du

Thông tin hoạt động

Nghi hoạt động cộng sản năm 1930

Đặng Bảo

Bí danh: Đai, Hoàn
Năm sinh: 1894
Giới tính: Nam
Quê quán: Nam Thôn
Họ tên cha: Đặng Trơ
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Loan

Thông tin hoạt động

Là Đảng viên thuộc huyện bộ Yên Thành. Bị kết án tù khổ sai chung thân (Bản án số 172 ngày 8/11/1931). Được giảm án xuống còn 12 năm khổ sai và 6 năm quản thúc. Giam tại Ban Mê Thuột. Được tự do năm 1934

Đặng Cầm

Năm sinh: 1900
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- 1926 sang Thái Lan sinh sống - 1930 gia nhập chi bộ Cộng sản ở MaKheng (Thái Lan)

Đặng Cân

Giới tính: Nam
Quê quán: Khoa Đà

Thông tin hoạt động

Cộng sản đầu thú năm 1931

Đặng Cân

Năm sinh: 1910
Giới tính: Nam
Quê quán: Đoài Khê

Thông tin hoạt động

- Hoạt động cộng sản, bị kết án 2 năm tù giam và 1 năm quản thúc (theo bản án số 53 ngày 26-2-1932 của Toà án Nam Triều tỉnh Hà Tĩnh) - Năm 1941 bị kếtán 10 năm tù giam và 10 năm quản thúc (theo bản án số 80 ngày 30-10-1941)

Đặng Dân

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- Năm 1942 viết thư týô cáo những người Hoạt động Cộng sản ở Diễn Châu Nghệ An

Đặng Đình Công

Bí danh: Tiêu, Tiêm
Năm sinh: 1895
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Phúc
Họ tên cha: Đặng Đình Tào
Họ tên mẹ: Trần Thị Chút

Thông tin hoạt động

Đảng viên Cộng sản. Bị kết án 2 năm tù và 1 năm quản thúc (theo bản án số 194 ngày 1-12-1931). Ký giấy đầu thú được tự do năm 1932
Đầu 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Cuối