Ấm Tôn

Bí danh: Ấm Lang, Ấm Nang, Nguyễn Mặc
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Ngày 4/3/1927 bị toà Thượng thẩm kết án 8 tháng tù vì tội hoạt động cách mạng

Anh Huỳnh

Bí danh: Huynh
Năm sinh: 1905
Giới tính: Nam
Họ tên mẹ: Mụ Đoài

Thông tin hoạt động

1930 tham gia tổ chức "Thanh niên đoàn" ở Ban May Thái Lan

Át

Năm sinh: 1893
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Đảng viên Cộng sản ở Sakhone Thái Lan năm 1935

Bà Ấm

Bí danh: Thị Lụa, Bà ấm Lụa, Mụ Ấm Bảy
Giới tính: Nữ
Quê quán: Quỳnh Đôi

Thông tin hoạt động

- Bị địch quản thúc ở Vinh vì có quan hệ với những người cách mạng

Bà Bá

Bí danh: Thái Thị Bá
Giới tính: Nữ
Quê quán: Tân Chế

Thông tin hoạt động

Bà bá là bạn than của bà mệ Ngô Đức Kế đi buôn bán liên tỉnh mật thám Pháp theo dõi hoạt động chính trị cùng Phan Bội Châu 1927-1929

Ba Cầm

Giới tính: Nam
Quê quán: Phố Châu

Thông tin hoạt động

1929 nghi hoạt động chính trị ở Thái Lan

Ba Cao

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Hoạt động chính trị ở Lào năm 1930

Ba Chon

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Hoạt động cộng sản ở Thái Lan năm 1934

Bá Đém

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- 1925: ông cư trú ở Thái Lan và là thành viên của " Việt NAm thanh niên cách mạng đồng chí hội" - 1927: Ông tham gia vào tổ chức Hội thân ái ở Pichít (Thái Lan) - 1928: Ông là Đảng viên Cộng sản ở Lakhone - 1931: Ông tham gia giải truyền đơn ở Thac-Xi về việc pảhn đối Đảng Dân chủ ở Thái Lan

Bà Tú Mậu

Bí danh: Phan Thị Hai
Năm sinh: 1880
Giới tính: Nữ
Quê quán: Gội Mỹ

Thông tin hoạt động

Trước 1930 bị địch kết án 9 năm tù khổ sai vì thông đồng với những người hoạt động phiến loạn. Theo công văn số 672-S ngày 8/4/1942 "v/v kiểm tra nguồn tin" Bà Tú Mậu là cựu tù chính trị ở Lao Bảo

Bạch

Năm sinh: 1906
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- Năm 1928 là đại diện của Việt Nam quốc dân Đảng sang Quảng Châu, Trung Quốc để giao lại số tiền 500đ cho những người cách mạng Việt Nam ở Quảng Châu và đề nghị họ bắt tay với tổ chức trong nước của Trần Đình Thành để cùng hoạt động - Ngày 29-10-1928 đã rời Quảng Châu, Trung Quốc trở về Trung Kỳ để giao thư cho tổ chức của Trần Đình Thành - Đã học tại trường Quốc Học Huế, có quan hệ với Phan Huynh là con trai của Cụ Phan Bội Châu

Bạch Liên

Bí danh: Nguyễn Văn Tài, Lê Ngôn, Vệ, Hợp, Cán, Lê Bom, Khoá Xơn
Năm sinh: 1898
Giới tính: Nam
Quê quán: Vinh Sơn
Họ tên cha: Nguyễn Văn Hiên
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Điu

Thông tin hoạt động

- Là Đảng viên Cộng sản ở LaKhone Thái Lan sau đó tham gia hoạt động rải truyền đơn ở Lào (1934) - 1936 đã từng gặp gỡ Nguyễn Ái Quốc - 9-1938 thành lập hội việt kiều tương trợ ở Oudorne Thái ân
Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cuối