BẢO TÀNG XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

Nguyễn Sĩ Đức (bí danh là Qua) sinh ngày 02/3/1905, trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Xuân Dương, tổng Xuân Lâm (nay là xã Thanh Dương), vùng đất giàu truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Sĩ Đức là một đảng viên, cán bộ lão thành cách mạng kiên trung, có nhiều công lao đóng góp cho Đảng và phong trào cách mạng Việt Nam. Ghi nhận công lao của đồng chí, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huy chương kháng chiến hạng Nhất và truy tặng Huân chương độc lập hạng Ba; gia đình đồng chí được Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng tặng Bằng có công với nước theo Quyết định số 19/CP ngày 28/01/1964.

Chi tiết  

Sơ đồ tham quan Bảo tàng

Hệ thống di tích

Hệ thống di tích

Danh nhân cách mạng

Nghiên cứu khoa học

Hồ sơ chiến sỹ cách mạng

Nghiên cứu khoa học

Thư viện, hồ sơ hiện vật

Nghiên cứu khoa học

Hoạt động nghiệp vụ khác

Nghiên cứu khoa học

Thư viện hình ảnh hoạt động

Nghiên cứu khoa học

Cảm tưởng và trao đổi

 • “Năm 1930 – 1931, khi Đảng ta mới ra đời, một phong trào cách mạng lớn mạnh đã dâng lên trong cả nước, mà đỉnh cao nhất là Xô - Viết Nghệ - Tĩnh. Xô - Viết Nghệ - Tĩnh là chính quyền cách mạng đầu tiên của công nông, đã lật đổ chính quyền phản động của đế quốc và phong kiến ở mấy nơi trong hai tỉnh Nghệ - Tĩnh. Dù đế quốc Pháp và bọn phong kiến đã tạm thời nhấn chìm phong trào cách mạng trong biển máu, nhưng truyền thống oanh liệt của Xô - Viết Nghệ - Tĩnh đã thúc đẩy phong trào cách mạng trong cả nước tiến lên và đưa đến Cách mạng tháng Tám thành công rực rỡ... Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và toàn thể đồng bào Nghệ tĩnh cần đoàn kết chặt chẽ, phấn khởi thi đua xây dựng Nghệ An và Hà Tĩnh thành hai tỉnh gương mẫu, xứng đáng là quê hương của Xô - Viết Nghệ - Tĩnh anh hùng”. Ngày 3 tháng 2 năm 1964
 • “Xô Viết Nghệ Tĩnh, cuộc khởi nghĩa vĩ đại làm chấn động nền thống trị của chế độ thực dân và phong kiến hồi năm 1930-1931 mở đầu phong trào cách mạng đưa đến những thắng lợi huy hoàng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân. Nhân dân Việt Nam ta đời đời ghi nhớ những chiến công oanh liệt của Xô Viết Nghệ Tĩnh và ngày càng có nhiều người đến Viện Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh để lại những trang sử vẻ vang của dân tộc.” Vinh, ngày 19-5-1964
 • “Năm 1930-1931, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Nghệ Tĩnh đã làm nên kỳ tích anh hùng – Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đó là một biểu tượng rực rỡ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân ta. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, quần chúng công nông đã lật tung bộ máy thống trị của đế quốc, phong kiến, thiết lập chính quyền ở nhiều làng xã. Tuy bị đàn áp đẫm máu, nhưng Xô Viết Nghệ Tĩnh càng khẳng định: Đảng cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo duy nhất, đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi huy hoàng. Ngày nay toàn Đảng, toàn dân ta phát huy truyền thống Xô Viết Nghệ Tĩnh, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh xứng đáng với lòng mong muốn của Bác Hồ. Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh cần được nâng cấp, sưu tầm thêm hiện vật và ra sức bảo vệ, phát huy các di tích lịch sử về cao trào cách mạng vĩ đại này.” Vinh, ngày 10/9/1995.
 •  “Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh – nơi lưu giữ một chiến tích cách mạng của nhân dân Nghệ Tĩnh nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Đây là minh chứng hùng hồn tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng chống lại chế độ Phong kiến và tay sai đế quốc. Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi khẳng định từ đầu quyết tâm xây dựng chính quyền cách mạng trên quê hương Bác Hồ và là khởi nguồn quan trọng cho việc xây dựng thành công chính quyền cách mạng trên cả nước. Hoan nghênh các đồng chí đã sưu tầm tư liệu lịch sử đáng quý có giá trị để lưu giữ và truyền thụ giáo dục cho các thế hệ mai sau. Chúc các đồng chí mạnh khỏe, luôn gìn giữ, tôn tạo để đưa tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh tiếp tục lan tỏa cho các giai đoạn cách mạng hiện nay và mai sau.” 
 • Chúng tôi rất vui mừng sau nhiều năm hoạt động, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã khoác bộ mặt mới về hình thức và phương pháp trưng bày.  Đây là nhà Bảo tàng có một không hai phản ánh cao trào của nhân dân Việt Nam ngay sau ngày đầu có Đảng đã nổ ra trên quê hương của Bác Hồ - vị Lãnh tụ của Đảng.  Nhà Bảo tàng là cơ sở Văn hóa - Lịch sử quý giá, có tác dụng giáo dục truyền thống lâu dài, kỷ niệm tinh thần mãi mãi không mất được của Nghệ An, của Nghệ -Tĩnh và nhân dân cả nước.  Xin cảm ơn nhà Bảo tàng, cảm ơn các đồng chí cán bộ nhân viên của Bảo tàng. Tin rằng nhà Bảo tàng với sự trông coi của các đồng chí sẽ ngày càng sâu sắc, phong phú, đẹp đẽ xứng đáng là ngọn cờ văn hóa – cách mạng của quê hương Xô Viết. Ngày 25/1/1996.

  Ông Nguyễn Khoa Điềm

  Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông Tin
 • Được về thăm Bảo tàng, rất xúc động trước sự cố gắng của Tỉnh, đã sưu tầm và giữ gìn được rất nhiều hiện vật quý,có giá trị lịch sử để giáo dục truyền thống cách mạng, anh dũng của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh . Chúc tỉnh Nghệ An sẽ phát huy truyền thống đoàn kết cách mạng, xây dựng tỉnh Nghệ An giàu mạnh.  Ngày 25/1/2004 (Ngày mồng 4 tết năm Giáp Thân)
 • Xô Viết Nghệ Tĩnh đã viết một trang sử vàng chói lọi trong lịch sử của cách mạng Việt Nam, tiêu biểu cho tinh thần quật cường bất khuất của một dân tộc bằng cuộc đấu tranh anh dũng cho độc lập, tự do và thắng lợi trong công cuộc đổi mới đã giành được niềm tin yêu và lòng ngưỡng mộ của bạn bè năm châu và nhân dân toàn thế giới.  Là một người con của quê hương tôi xiết bao tự hào và vô cùng xúc động về thăm Bảo tàng và ôn lại những trang sử oanh liệt của quê nhà.  Tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh vẫn sống mãi với quê hương, với non sông, đất nước.  Tôi tin tưởng rằng với tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh bất diệt nhân dân tỉnh nhà dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng sẽ vươn lên những đỉnh cao mới trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, quyết tâm xóa đói, giảm nghèo, cùng với cả nước thực hiện mục tiêu “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” tiến lên xã hội chủ nghĩa mà Đảng vinh quang đã đề ra. Xứng đáng là quê hương của Bác Hồ vĩ đại - người được các dân tộc trên thế giới vô cùng kính yêu, xứng đáng với các bậc tiền bối trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ngày 26/1/1996
 • Xô Viết Nghệ Tĩnh tô thắm thêm truyền thống anh hùng của dân tộc ta chống ngoại xâm.  Xô Viết Nghệ Tĩnh là cuộc diễn tập để Đảng ta lãnh đạo thành công cách mạng Tháng Tám năm 1945  Ngày 31/12/1995
 • Tinh thần và truyền thống cách mạng của Xô Viết Nghệ Tĩnh bất diệt. Mong rằng viện Bảo tàng ngày càng làm phong phú thêm những hiện vật, tư liệu, tài liệu vô cùng quý giá của phong trào cách mạng vĩ đại này của Đảng ta ngay từ khi mới ra đời để giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân ta từ thế hệ này đến thế hệ khác.  Nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng Ngày 28/1/1995
 • Xô Viết Nghệ Tĩnh đời đời sống mãi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Ngày 17/5/1995

Liên kết website

VỀ CHÚNG TÔI
Bảo tàng xô viết Nghệ Tĩnh
Số 10, đường Đào Tấn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

  (02383) 580 028
  huyentrang20385 @ gmail.com

Đang xem: 261

Cơ quan chủ quản: Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An

Chịu trách nhiệm: Giám đốc Bảo tàng XVNT

 • news.aspx?53724.html
 • news.aspx?84759.html
 • news.aspx?44720.html
 • news.aspx?39388.html
 • news.aspx?33922.html
 • news.aspx?88205.html
 • news.aspx?53921.html
 • news.aspx?23473.html
 • news.aspx?48426.html
 • news.aspx?16590.html
 • >